Month: March 2020

iPhone သံုးစြဲသူ အမ်ားစု သတိမထားမိေသာ ေမွာ္ဆန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 😍😘

( 1 ) iPhone ကို လႈပ္ယမ္းၿပီး Undo ျပဳလုပ္ျခင္း စာ႐ိုက္တဲ့အခါ ( သို႔မဟုတ္ ) ဓာတ္ပံုတစ္ပံုမွာ Texts တို႔ , Emojis တို႔ အစရွိသည့္တို႔ ထည့္သြင္းၿပီးကာမွ မႏွစ္သက္လို႔ ျပန္ဖ်က္လိုက္ခ်င္တဲ့အခါ ဖုန္းကို အနည္းငယ္ လႈပ္ယမ္းၿပီး Undo...

Read More

Recent Comments

    Categories